Alternativní léčení pro pejsky

Pejsci jsou jako my lidé, mají své radosti a své bolístky.  Když se pejskům vede dobře, jejich majitelé respektují jejich potřeby, přirozenost a svébytnost, je velký předpoklad, že se zvíře bude vyvíjet zdravě. Psi jsou ale už historicky dlouho součástí lidských smeček, a tak na ně působí lidské radosti , starosti, nemoci, apod.  Často je také pejsek vmanipulován do role ,,nárazníku“, působí jako vylepšující prvek vztahů, anebo se stává např. náhradníkem za dítě , zdrojem  chybějící lásky apod.

Pokud je pejskova energie dlouhodobě vyčerpávána na něco, co k němu nepatří, pejsek může onemocnět. Tím  je zde  v krátkosti nastíněno, že pejskům , které neustále vodíme na veterinu a pořád dokola léčíme léky a dokonce třeba i operujeme ( což je určitě dobře, když je to třeba) vlastně tak léčíme důsledky něčeho, co se stalo již dříve.

Nabízí se podívat se na to celé celistvě – přijmout i jiné způsoby působení ( záměrně nepoužívám slovo léčení) na zvíře.

Jsem lektorem a terapeutem , využívajícím metody – Rodinné konstelace, Kineziologie One Brain, Reiki. Již více než 10 let pracuji především s lidmi, kteří si uvědomují, že jim nestačí pouze léčení důsledků, ale chtějí se aktivně zapojit do procesu celkového uzdravení a dobrého pocitu ze sebe. Nicméně, za tu dobu jsem již mnohokrát pracovala i s pejsky a účinky alternativního působení byly opravdu velmi potěšující.

Pejsi také výborně reagují na účinky Bachových esencí a homeopatie. Používáním širokého spektra působení na jedince ( v tomto případě pejska) se zvětší prostor pro uzdravování.

Nemohu zde nezmínit fakt, že často je mnohem důležitější než jen léčit psa , aby si něco uvědomili jeho pánové  a změnili postoje.

Vzpomínám si na případ, kdy mi byl přinesen ( ano přinesen) do poradny roční pes – nádherný bulteriér. Zčistajasna, doslova ze dne na den, mu selhaly svaly na nohách a nepostavil se. Dostal mnoho podpůrných preparátů, ale lékaři krčili rameny, nedávali mnoho naděje.

Při práci s pejskem vyšlo najevo, že nedlouho před jeho zkolabováním opustila jeho pána životní partnerka. Pán se doslova rozložil, situaci neunesl a -paradoxně- se naprosto  upnul na psa. Pes takovou zátěž neunesl. Svého pána miloval a nechal se doslova ,,vycucnout“. Po několika různých sezeních a alternativní harmonizaci energie  se po relativně krátké době pes postavil a pozvolna se zotavoval.

To je jeden z mnoha příběhů.

Jsem zastáncem jemnosti v zacházení s námi lidmi a se zvířaty také. Proto se zabývám hledáním příčin a jejich uvolňováním tak jemným, jak to jen jde.                                                           Laďka

Více informací na www.akvamarin.cz

O Bachových esencích www.bachovaterapie.cz ( pro zvířata)

Reiki

– je japonské označení pro univerzální, vším pronikající životní a světelnou energii. Touto přirozenou metodou léčení pro svůj celostní účinek a jednoduchost použití nadšeny miliony lidí na celém světě.

Reiki je holistická metoda, která pomáhá při léčení nemocných tím, že pomáhá jejich vnitřním energetickým zdrojům bez ohledu na vnější příznaky. Přitažlivost tohoto způsobu léčby je v její praktičnosti, použitelnosti a jednoduchosti. Není nijak v rozporu s klasickými lékařskými postupy, ani není náhradou za ně.  Působením Reiki energie dochází k fyzickému i psychickému uvolnění a sharmonizování. Působí bez rozdílu na lidi i na zvířata.

Každému, má v péči pejska ( či jiné zířátko) bych vřele doporučila naučit se na základním kurzu Reiki  předávat tuto energii přikládáním rukou na tělo a mít jí vždy k dispozici. Psi si pro ní doslova ,,sami chodí“ a je jim nesmírně příjemná. Působením Reiki můžeme pomoci pejskovi v době, kdy se necítí dobře, onemocní, anebo při úrazu, šoku, apod. Tímto působením se uzdravovací procesy velmi urychlují, zvíře je více v pohodě, má dobrou náladu, uvolňuje se bolest.

Bachova krizová esence Rescue:

Krizová esence má široké spektrum použití, mnoho lidí jí zná a užívá.Méně lidí ví, že je výborná i pro zvířata.

Rescue produkty podporují v těle zvířete sebeléčivé síly, které se snižují právě prožívaným traumatem, vnitřním neklidem , strachem a úzkostí. Škála situací, ve kterých je vhodné tyto produkty používat je skutečně široká a proto se doporučuje nosit je u sebe v kabelce, autě, mít je stále .Přinášejí úlevu, vnitřní klid a harmonii v následujících situacích:

  • šok, panika,  stres,  zmatek
  • agresivita
  • osamění (např. v době, kdy majitelé odjeli na delší dobu)
  • strach  z cestování, z návštěvy lékaře
  • nevolnost v autě
  • při těžkém vnitřním i vnějším zranění, nehodách
  • při akutních bolestech
  • před i po operaci, u porodu

Comments are closed.